Невро-лингвистичното програмиране (НЛП) е система за постигане на успех във всички области на живота чрез изменение на мисленето и поведението – собственото и на другите. НЛП е практически подход към моделиране и използване на успешния човешки опит, чрез заимстване на техники и практики от най-успешните хора в определена област. НЛП използва модели от психологията, антропологията, социологията, философията, биологичната еволюция и различни езотерични учения и други области на човешкото знание за описание на човешкото поведение (осъзнато и неосъзнато) и неговото бързо изменение, ефективна комуникация, постигане на цели, решаване на проблеми, взимане на решения, психотерапия, въздействие над другите и решаване на много други задачи от живота.

НЛП се използва за ефективна междуличностна комуникация, в маркетинга и продажбите, за свалки (пикап), в психотерапията, при водене на преговори, при провеждане на обучения, при работа с хора, при убеждаване, за решаване на конфликти и в безброй други ситуации от ежедневието.

Още информация за НЛП

  1. October 2, 2013
    Кристина Маноилова

    Бих искала да се включа като член на клуба НЛП. Моля, изпратете допълнителни указания как би могло да се случи това ?!

  2. October 2, 2013

    Имаме форма за членство в клуба: http://nlpclub.devbg.org/membership/

Comments

Post a comment


Warning: Undefined variable $user_ID in /home/devbg/nlpclub.devbg.org/wp-content/themes/progressio/comments.php on line 69

You must be logged in to post a comment.